Bjørklund skole ligger kun 2 km. fra tomtefeltet. Skolen har i dag ca. 65 elever.                                                   Bjørklund barnehage ligger i samme bygningsmasse som skolen. Barnehagen åpner 5 dagers tilbud fra høsten 2008

Linker:                                                                                                                                                                 Bjørklund skole og barnehage                                                                                                                                 Lars Blekens fotografier fra Bleiken 

 

Gul pil på bildet over viser tomtefeltets plassering sett i fra Bjørklund skole

 

Gul pil på bildet over viser skolens plassering sett i fra tomtefeltet.

 

 

Gamle Bjørklund skole var plassert rett på nordsiden av nåværende skoletomt.

(Bildet er brukt med tillatelse fra Lars Bleken)