Graving av vann og kloakk til tomtefeltet er fullført.

Bilde under viser bygging av ny veitrase opp ifra Bleiken stasjon

 

Gravearbeidene utføres av: